Felhasználási és vásárlási feltételek

Az alábbi szerződés magyar nyelvű.

Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.
A webáruház működésével, megrendelési és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén Ügyfélszolgálatunk rendelkezésére áll!

A Tar Endre egyéni vállalkozó kijelenti, hogy a webáruház működtetését mindig az aktuális érvényben lévő törvényi szabályozásnak megfelelően végzi.
Az itt nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999.(II. 5.) számú Korm. rendelet szabályai az irányadóak.

 • 17/1999.(II.S.) Korm. Rend. Alapján távollévők között
 • 151/2003.(IX.22.) Korm. Rendelet
 • 1993. évi X. törvény
 • 1997. évi CLV. Törvény a fogyasztóvédelemről

I. Üzemeltető 

 1. www.tarkashop.hu online áruházat a Tar Endre üzemelteti (továbbiakban: "Szolgáltató").
 2. Szolgáltató cégneve: Tar Endre egyéni vállalkozó. 
 3. Szolgáltató székhelye: 6400 Kiskunhalas, Kossuth utca 27/D.
 4. Cég e-mail címe: rendeles@tarkashop.hu
 5. Szolgáltató nyilvántartási száma: 37847889
 6. Szolgáltató adószáma: 66700814-1-51
 7. A szerződés nyelve: Magyar
 8. Elektronikus ügyfélszolgálat: rendeles@tarkashop.hu
 9. Telefonos ügyfélszolgálat (Hétköznap: 8-16 között): +36-30-589-11-39

 

II. A szerződésben szereplő további megnevezések definiálása

 1. Webáruház: www.tarkashop.hu  illetve tarkashop.hu internetes tartományok alatt elérhető tartalom.
 2. Felhasználó: az a személy, aki használja ezt a  webáruházat. Ezen belül a Regisztrált felhasználó az a felhasználó, aki nevének, címének, elektronikus címének és telefonszámának megadásával, felhasználói fiókot hozott létre a tarkashop.hu webáruházban.
 3. Rendelés: a Felhasználó vásárlási szándéka, továbbá a Megrendelő olyan személy aki vásárlási szándékát Rendeléssel jelezte.
 4. Vásárló: olyan személy aki legalább 1 alkalommal megrendelésre vonatkozó igényt adott le a Webáruházban, és a vásárolt termékek ellenértékét kifizette továbbá a rendelt termékeket átvette.
 5. Csomag: a megrendelt termékeket tartalmazó küldemény, melyet a Szolgáltató futár útján juttat el a Megrendelőnek.
 6. A vásárlást biztosító szerződés a Megrendelő és a Szolgáltató között nem írásban jön létre, hanem ráutaló magatartással.

 

III. A szolgáltatás igénybevétele.

 1. A megrendelések leadása a Webáruház felületén történhet.
 2. A webáruházban a vásárlás nem kötött regisztrációhoz, azaz a Felhasználó regisztráció nélkül is leadhat vásárlási igényt. A Felhasználó nem köteles előzetesen regisztrálni, ha vásárolni szeretne.
 3. Postai levélben, Telefonon vagy SMS-ben leadott rendeléseket a Szolgáltató nem fogad el.
 4. A rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat a Szolgáltató szintén elektronikus úton küldi el a felhasználók részére. A Rendelés leadása előtt a Felhasználónak van lehetősége a regisztrációkor megadott adatok módosítására.
 5. Szolgáltató és Vásárló között írásos szerződés köttetik, jelen dokumentum, melyet a Szolgáltató elektronikus rendszerében tárol. Ez a szerződés érvényes a Webáruházban megrendelt termékekre.
 6. A megjelenített termékek házhoz szállítással vagy a webáruházban feltüntetett modokon rendelhetőek meg.
 7. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak tartalmazzák a törvényben előírt áfát, azonban nem minden esetben tartalmazzák a házhoz szállítás teljes díját.
 8. Szolgáltató külön csomagolási díjat nem számítja fel. Amennyiben a csomag nem kerül átvételre a futártól, továbbá a Megrendelő a megrendelést a kiszállítás alatt mondja vissza, úgy a csomagolási illetve a szállítási díjat a Megrendelő köteles a Szolgáltató részére megfizetni. Ennek menetéről és mértékéről, a jelen szerződési feltételek XII. pontja rendelkezik.
 9. Jelen szerződési feltételekkel a Megrendelő a Webáruházban leadott Rendelései során egyetért és elfogadja benne foglaltakat.
 10. A jelen szerződési feltételek nem ismerete, nem mentesíti   a FelhasználótMegrendelőtVásárlót felelőssége alól.
 11. Szolgáltató köteles az igénybe vevő megrendelésének megérkezését az igénybe vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legközelebb 48 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól.
 12. Szolgáltató a szerződéseket nem iktatja, ugyanakkor a Vásárló korábbi rendeléseihez utólagosan adminisztrációs felületén hozzáférhet.

 

IV. Elállási jog.

A leadott rendelésektől való elállási jog gyakorlására vonatkozó törvényi szabályozást a 17/1999. (II.5). kormányrendelet tartalmazza.

 1. Vásárló indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a termékek kézhezvételtől számított 30 napon belül. A visszatérítés érvényes a termékek árára.
 2. Kézhezvételi időpont a házhoz szállítás esetében a futártól történő átvétel időpontja. Ezek a számlával, ill. a futártól kapott nyugtával bizonyíthatóak.
 3. terméket a számlával, saját költségén küldheti vissza a Szolgáltató posta címére (6400 Kiskunhalas, Kossuth utca 27/D 1/3), aki 30 napon belül köteles a visszaküldött termék(ek) vételárát a Vásárlónak visszatéríteni. A Vásárló továbbá köteles elektronikus úton jelezni azt a bankszámla számot, melyre a visszatérítést kéri.
 4. Utánvéttel visszaküldött csomagokat a Szolgáltató nem köteles átvenni.
 5. Írásban történő elállás esetén, elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 8 munkanapon belül.
 6. Elállás esetén, a Szolgáltató követelheti a fogyasztótól az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárainak megtérítését.
  1. Amennyiben a Vásárló több azonos terméket vásárolt meg, és közülük többet is felbontott, úgy a Szolgáltató csak azoknak a terméknek az árát tudja visszatéríteni, amelyeket a Vásárló nem bontott fel.
  2. Szolgáltatónak jogában áll visszatérítés előtt információt kérni a termék előállítójától (import termék esetén az importot végző cégtől), az adott termék minőségével, állagával, színével, illatával kapcsolatban.
   Amennyiben megállapítható, hogy a Vásárló által visszatéríteni kívánt dobozban lévő tényleges termék ( kapszula, folyadék, por, tabletta stb). ki lett cserélve, azaz nem azonos azzal, mint amit a termék gyártója előállít, úgy a vételárat a Szolgáltató nem köteles visszaszolgáltatni, jogában áll a többi termék árának visszatérítését is elutasítani.
 7. Elállási jog hiánya, Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság: http://www.nfh.hu/hasznos/internetes/elallasi_hianya.html
 8. A törvény további részletei megtekintése itt. http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99900017.kor

 

V. Szavatosság és jótállás.

Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban és a 49/2003. (VII.30.) GKM rendeletben foglaltak az irányadóak.

 

VI. Hibás árucikk

GLS, POSTA

Abban az esetben, ha a küldemény sérülése vagy tartalmának hiánya a kézbesítéskor nem volt azonnal felismerhető, azt a kézbesítéstől számított 24 órán belül írásban kell bejelenteni (rendeles@tarkashop.hu). A bejelentéssel egy időben a küldeményt és annak teljes külső és belső tartamát, csomagolás, csomagoló anyag, megrendelt termék, számla, térkitöltő stb. meg kell őrizni. Kérjük minden esetben ellenőrizze csomagját a futártól történő átvételkor, és amennyiben sérült árucikkre bukkan, jelezze a futárnak, írják meg a jegyzőkönyvet és készítsen fényképet a sérült csomagról, majd ezt haladéktalanul jelezze a webáruház felé e-mailbe.


Amennyiben a cserére nincs mód, a vásárló választása szerint árengedményt kaphat, elállhat a vásárlástól vagy egy hasonló árkategóriában lévő termékre kérheti a cseréjét a Szolgáltatótól.

 

VII. Adatok pontossága.

Szolgáltató megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása, termékek fényképe stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a 17/1999. (II.5.) kormányrendeletben és a Ptk.-ban rögzített rendelkezések irányadók. A Felhasználó vásárlásával egy időben tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Webhelyen publikált termékleírások, termékképek és egyéb ismertető anyagok, nem minősülnek részletes terméktájékoztatónak. A Vásárló a felhasználás előtt, gondosan elolvassa a csomagoláson található tájékoztatót, használati utasítást.

 

VIII. A Regisztrált Felhasználó és a Megrendelő felelőssége.

Regisztrált Felhasználó teljes körű felelősséggel tartozik minden olyan rendelésért és egyéb tranzakcióért, amelynek során a jelszava felhasználásra került. Erre való tekintettel kérjük, gondoskodjon jelszava megfelelő titokban tartásáról. A Regisztrált Felhasználó  ezen felelőssége nem áll fenn, ha jelszava saját hibáján kívül került illetéktelen személy(ek)hez. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a rendelés nem teljesítéséből, késésből, a szolgáltatás leállásából eredő, és/vagy az esetleges üzleti vagy magántermészetű információk elvesztéséből vagy egyéb anyagi veszteségből fakadó károkért.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Webáruházban feltüntetett termékek rendelkezésre állása tekintetében. Ha a gyártónál nem található raktárkészleten a Szolgáltató által forgalmazott termék, abban az esetben külön e-mailben fogjuk értesíteni a Megrendelőt.

Amennyiben a Regisztrált Felhasználó banki utalást jelöl meg fizetési módként és az összeget 2 munkanapon belül nem utalja át a Szolgáltató számlájára, a Szolgáltató a Regisztrált Felhasználó rendelését és magát a Felhasználót is törölheti a Webáruházból. A Szolgáltatónak jogában áll abban azon esetben is törölni egy Regisztrált felhasználót, amennyiben egy megrendelt csomagot nem vesz át.

 

IX. Rendelés menete.

 1. Válasszon ki a megrendelni kívánt terméket. Ha a képére rákattint akkor átugrik a kiválasztott termék oldalára.
 2. A termék képe mellett ki tudja választani a megrendelni kívánt mennyiséget.
 3. A termék képe mellett Kívánságlistára illetve Összehasonlításhoz tudja adni a terméket.
 4. A termék képe mellett kosárba tudja rakni a kiválasztott terméket a Kosárba rakom gombbal.
 5. A Kosárba rakom gombbal felugrik egy ablak melyben ki tudja választani, hogy folytatni szeretné a vásárlást vagy a pénztárhoz szeretne menni.
 6. A Pénztár gombra kattintva átugrik a pénztár oldalra, ahol ténylegesen leadhatja a rendelését.
 7. Adatok kitöltése: A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező. Amennyiben valamelyiket nem tölti ki hibaüzenetet kap.
 8. Ha a számlázási címe azonos a szállítási címével hagyja bepipálva a (A szállítási és számlázási címem azonos.) mezőt. Ha más szállítási címet szeretne megadni vegye ki a pipát és töltse ki lentebb az adatokat. Utánvételes fizetés az alap szállítási díjon felül értendő.
 9. Válassza ki a fizetési módot: Két féle fizetési mód közül választhat 1. Banki átutalás, 2. Utánvétel.  1. Ha a Banki átutalást választja nincs plusz költség a szállítási díjon felül. 2. Ha a csomagot utánvétellel kéri utánvételi díjat számítunk fel.  
 10. Kérjük olvassa el és pipálja ki az Elolvastam és elfogadom a(z) Általános Szerződési Feltételek mezőt.
 11. Megrendelés összegzéséhez kattintson a Tovább gombra. 
 12. Ha Ön a Banki átutalást választotta a megrendelt termék összegzése alatt találja a bankszámlaszámot amire a befizetését teljesítenie kell miután rákattintott a Rendelés megerősítése gombra.
 13. Ha Ön az Utánvételes fizetést választotta akkor nincs más dolga mint rákattintani a Rendelés megerősítése gombra.
 14. Kérjük mindkét esetben ellenőrizzék az adatok pontosságát!
 15. A megrendelésről minden esetben értesítő e-mailt küldünk! Az e-mail tartalmazza az Ön, illetve a megrendelt termék adatait. Az e-mail továbbá tartalmaz egy linket amire kattintva követheti rendelése menetét.

 

X. Fizetés és Szállítás

Webáruházban a Vásárlónak lehetősége van a termékek ellenértékét, tetszése szerint a következő módok valamelyikével kiegyenlíteni:

 • Utánvétes fizetéssel: készpénzzel fizetve közvetlenül a futárnak.
 • Banki utalással: előre átutalva a rendelés összértékét a Szolgáltató bankszámlájára.

szállítási idő a rendelés feladását követően maximum 6 munkanap. A Szolgáltató törekszik a lehető leggyorsabban kiszállítani a terméket. Az adott napon megrendelt termék 4 munkanapon belül általában már úton van.
A csomagokat a GLS vagy a POSTA futárszolgálat szállítja ki.

Amennyiben egy termék nincsen raktáron, a 6 munkanapos kiszállítást a Szolgáltató nem tudja garantálni, így ilyen esetben a Szolgáltató e-mailben vagy telefonon megkeresi a Vásárlót, egyeztetés céljából.

Utánvétes fizetés esetén a megrendelt termékek összértékét, a Csomag átvételekor a futárnak fizeti a Vásárló. Banki utalás esetén a tranzakció a Csomag Vásárlóhoz történő kiszállítását megelőzően történik. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője, minden költséget tartalmaz. A számlát a csomag tartalmazza vagy emailben érkezik meg a számla.

GLS, POSTA futárszolgálat

Amennyiben helyesen tölti ki az e-mail címet a rendelés során, a csomag feladásának napján e-mailt fog kapni. Az e-mail tartalmazza a csomag RAG számát. Amennyiben információt szeretne kérni a csomagról, úgy a RAG szám megadásával érdeklődhet az GLS honlapján.

Amennyiben a rendelés során megad mobiltelefonszámot, úgy a kiszállítás napján a reggeli órákban, SMS-t fog kapni az GLS-től, vagy a POSTÁTÓL melyben jelzik a csomag adott napi érkezését.

 

XI. Át nem vett csomagok

GLS, POSTA futárszolgálat

Szolgáltató által megbízott Szállító 2 alkalommal kísérli meg a csomag kiszállítását a Vásárlónak, Megrendelőnek. Továbbá a Szállító rendelkezik a Vásárló, Megrendelő által megadott telefonos elérhetőséggel, így amennyiben a Vásárló, Megrendelő nem tartózkodik az általa megadott szállítási címen, megkísérli őt telefonon elérni, a csomag átadásához,ha nem házhozszállítással kérte a csomagját akkor emailben kapja meg a kódot a csomag átvételéhez.

Amennyiben a Szállító kiszállítási kísérletei illetve a telefonos elérés sem vezet sikerrel, úgy a Szállító a csomagot visszajuttatja a feladónak. Amennyiben a  Megrendelő Utánvétes fizetéssel kívánta a termékek árát rendezni, úgy ha a kiszállítási kísérletek nem eredményeznek Csomag átvételt, és a megadott ideig nem veszi át a csomagot akkor a Szolgáltató a Vásárlónak kiszámlázza a 6000 forintos szállítási, csomagolási és értesítési díjat. A Vevő köteles ilyen esetben a Szállítási díjat abban az esetben is megfizetni, amennyiben a számlán nem szerepel Szállítási díj, azaz a szállítás költségeit a Szolgáltató beépítette a termékek árába. 

 

XII. Rendelésmódosítás, törlés, adatbeviteli hibák

Megrendelőnek lehetősége van a rendelés feladása után a rendelésben megadott adatok módosítására, törlésére. A Megrendelő a rendelés módosítását, a megrendelői adatok pontosítását vagy törlését, a rendeles@tarkashop.hu e-mail címre küldött üzenettel teheti meg. Amikor e-mailben módosítja megrendelését, úgy a Szolgáltató a törlés vagy a módosítás elfogadása után visszaigazoló e-mailt küld a Megrendelés módosításáról.

 

XIII. Egyéb rendelkezések

 1. Szolgáltató rendszere a Felhasználó aktivitásáról adatokat gyűjthet amelyek nem kapcsolhatóak össze a Felhasználó által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.
 2. Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a Felhasználó által a regisztrációkor illetőleg egyébként a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak illetőleg helytállóak. Amennyiben a Felhasználó pontatlan vagy hibás adatokat ad meg, úgy a Szolgáltatónak jogában áll korlátozni a Felhasználót a Webhely hozzáféréséhez.
 3. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a termékképekből fakadó félreértések miatt.
 4. Szolgáltató nem vállal felelősséget a termékismertetőkből fakadó félreértések miatt.
 5. Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag a Megrendelővel történő egyeztetést követően kerülhet sor.
 6. Webáruház megrendeléseinek kiszállításához, a GLS, POSTA  futárszolgálat a partner. A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-16 óra közötti időszakban. Amennyiben ebben időszakban nem tartózkodik otthon, szállítási címként célszerű munkahelyi címet megadni, vagy olyan címet, ahol ebben az időszakban tartózkodik. A futárszolgálat 2 alkalommal kézbesítést kísérel meg, ha ez nem sikerül a Csomagot a Szolgáltatónak juttatják vissza. Amennyiben nem kerül a Csomag átvételre, visszaszállítja a csomagot a GLS vagy a POSTA futárszolgálat a Szolgáltatóhoz. Ezt követően a Szolgáltató a XII. pont szerint jár el.
 7. Kizárólag abban az esetben rendelje meg a kívánt termékeket, amennyiben a csomag átvételekor ki tudja fizetni annak díját a futárnak. Át nem vett, visszaküldött csomagok esetén a ki és visszaszállítás díját a Vásárlólra terheljük, újra küldését kizárólag a csomag ellenértékének előre történő átutalása esetén áll módunkban ismételten elindítani!
 8. Szolgáltató magára és általa üzemeltetett Webáruházakra nézve követendőnek tekinti a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének etikai kódexét.
 9. Fogyasztói panaszügyintézés írásban történik, az  rendeles@tarkashop.hu e-mail címre.
 10. A felhasználó adatait a Szolgáltató nem iktatja.
 11. A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999 (II.5.) kormányrendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.

  A webáruház oldalainak böngészésével, továbbá megrendelésének rögzítésével elfogadja a tarkashop.hu, Általános Szerződési Feltételeit, továbbá az Általános Adatvédelmi Rendeleteteket.

  Jelen Szerződési Feltételek az alábbi dátumtól megszűnésig érvényesek:

  Kelt: 2024. március. 20.

  tarkashop.hu
  Tar Endre e.v.
  E-mail: 
  rendeles@tarkashop.hu